Klasyfikacja części mowy, ćwiczenia na lekcje i w domu

ogólna


Plansze

Plansze interaktywne znajdujące się na stronie można podzielić na informacyjne i ćwiczeniowe.

Czasownik - definicje

Plansze informacyjne zawierają zbiór definicji i wiadomości bez określenia programowego etapu edukacji. Oznacza to, iż zakres wymagań ustala nauczyciel adekwatnie do potrzeb i możliwości percepcji uczniów, każdy uczeń zaś ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami, ale też ma prawo wiedzieć więcej.

Rzeczownik - ćwiczenia na lekcji

Plansze ćwiczeniowe zawierają materiał do doskonalenia umiejętności podczas zajęć szkolnych i w warunkach domowych. Plansza powyżej przedstawia trzy tablice z umieszczonymi rzeczownikami w różnych przypadkach deklinacyjnych. Zapraszany do tablicy uczeń ma zapytać o dany rzeczownik i kliknąć odpowiedni przypadek, aby na tablicy pojawił się uśmiech oznaczający poprawne rozwiązanie.

Pod przypadkami znajduje się 30 numerów tablic z myślą o ilości uczniów w klasach – dla każdego ucznia jedna tablica z trzema zadaniami. W domu uczeń może przećwiczyć wszystkie plansze. Szczegóły postępowania i prowadzenia zajęć zostały wyjaśnione w „Przewodniku” – ebooku dostępnym poniżej.

Rzeczownik - test łatwy

Plansze testowe należą do grupy ćwiczeniowej. Można je stosować podczas zajęć i w pracy domowej, aby zrozumieć istotę odmiany deklinacyjnej lub koniugacyjnej. Uczeń ma tu do dyspozycji np. 10 plansz po 3 rzeczowniki (jak wyżej), a także „Pomoc”. Nie ma dolnego menu a warunkiem przejścia do kolejnego ćwiczenia jest poprawne wskazanie przypadków widocznych wyżej rzeczowników. To nie jest ćwiczenie na czas, każdy ma prawo się pomylić.

Przypadki - utrwalanie

Nauka i zapamiętywanie przypadków deklinacyjnych sprawia uczniom najwięcej problemów. Dlatego też pojawia się tutaj plansza – program do nauki przypadków zatytułowany „Przypadki – 4 kroki”. To doskonałe narzędzie  zawierając metodę uczenia się na pamięć.

Słownictwo

Na planszach zastosowano wyrazy trudne, aby przy okazji ćwiczyć je z uczniami.

Od autora

Gramatyka zwraca uczniów w kierunku wiedzy ścisłej. Są tu  definicje i ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia… Zupełna odmiana po czytaniu i interpretowaniu lektur literatury pięknej. Dlatego nauczanie gramatyki i uczenie się to proces bolesny dla wielu umysłów.

Gorąco polecam korzystanie z plansz podczas lekcji – wystarczy rzutnik multimedialny lub komputer – a także w domu. Wszelkie sugestie proszę przesyłać na adres kontaktowy. Roman Rzadkowski

This movie requires Flash Player 9
Plansze JPG
Plansza 1Plansza 2Plansza 3Plansza 3
czesci_mowy_big_1
czesci_mowy_big_1
czesci_mowy_big_1
czesci_mowy_big_1
Notatka
Notatka

Klasyfikacja części mowy

Części mowy to klasy lub grupy wyrazów charakteryzujące się podobnymi:

– właściwościami gramatycznymi (np.rzeczowniki oznaczają rzeczy)
– rolą w zdaniach (np. czasownik pełni rolę orzeczenia)

Części mowy dzielimy na:

– odmienne i nieodmienne
– samodzielne i niesamodzielne

Wyróżniamy dziesięć części mowy:

1. rzeczownik
2. przymiotnik
3. czasownik
4. liczebnik
5. przysłówek
6. zaimek
7. przyimek
8. spójnik
9. wykrzyknik
10. partykuła

Części mowy odmienne

1. rzeczownik
2. przymiotnik
3. czasownik
4. liczebnik oprócz ułamkowego
5. zaimek oprócz przysłownego

Części mowy nieodmienne

1. przysłówek
2. przyimek
3. spójnik
4. wykrzyknik
5. partykuła

Części mowy samodzielne w zdaniu

– rzeczownik
– przymiotnik
– czasownik
– liczebnik
– przysłówek
– zaimek

Części mowy niesamodzielne w zdaniu

– przyimek
– spójnik
– partykuła

Uwaga: wykrzyknik nie występuje jako część zdania!