Klasyfikacja części mowy, ćwiczenia na lekcje i w domu

#przymiotnik


This movie requires Flash Player 9
Plansza JPG

Przypadki deklinacji

Kliknij w grafikę – planszę poniżej, aby przejść na stronę uczenia się przypadków.
przypadki

Notatka
Notatka

Przypadki deklinacji

 1. Mianownik – kto? co? (jest: piłka)
 2. Dopełniacz – kogo? czego? (nie ma: piłki)
 3. Celownik – komu? czemu? (się przyglądam: piłce)
 4. Biernik – kogo? co? (widzę: piłkę)
 5. Narzędnik – z kim? z czym? (idę: z piłką)
 6. Miejscownik – o kim? o czym? (mówię: o piłce)
 7. Wołacz – o! (witaj: piłko)

This movie requires Flash Player 9

Plansze JPG
Plansza 1Plansza 2Plansza 3Plansza 4Plansza 5Plansza 6
przymiotnik_big_1
przymiotnik_big_2
przymiotnik_big_3
przymiotnik_big_4
przymiotnik_big_5
przymiotnik_big_6
Notatka
Notatka

Przymiotnik to:

 1. część mowy odpowiadająca na pytania:
  • jaki? jaka? jakie? – miły, urocza, ładne…
  • który? która? które? – mądrzejszy, fioletowa, świeże…
  • czyj? czyja? czyje? – wspólny, ludzka, publiczne…
 2. nazywa cechy i właściwości osób, przedmiotów.
 3. odmienia się przez: przypadki, liczby i rodzaje.
 4. podlega stopniowaniu.

Odmianę przymiotnika przez przypadki nazywamy: deklinacją

Kliknij w grafikę – planszę poniżej, aby przejść na stronę uczenia się przypadków.
przypadki

Odmiana przymiotnika przez rodzaje

 1. liczba pojedyncza: męski, żeński i nijaki.
 2. liczba mnoga: męskoosobowy, niemęskoosobowy.

Przymiotnik w zdaniu jest zwykle przydawką lub orzecznikiem

Stopniowanie przymiotników

 • stopniowanie wyróżnia stopnie: równy, wyższy, najwyższy.
 • stopniowanie wyróżnia rodzaje: prosty (regularny, nieregularny) i opisowy.
 • nie stopniujemy przymiotników materiałowych (np. szklany) i przynależności (np. ojcowski).