Klasyfikacja części mowy, ćwiczenia na lekcje i w domu

Czasownik definicje

Czasownik – definicje

Imiesłów definicje

Imiesłów

Pytamy o czasownik w czasie teraźniejszym

Czasownik w czasie ter.

Pytamy o czasownik w czasie przeszłym

Czas. w czasie przeszłym

Pytamy o czasownik w czasie przyszłym złożonym

Czas przyszły złożony

Pytamy o czasownik w czasie przyszłym prostym

Czas przyszły prosty

Czasownik test 1 łatwy

Pytamy o czasownik

Czasownik rozpoznawanie 01

Czasownik – rozpoznawanie 01

Czasownik rozpoznawanie 02

Czasownik – rozpoznawanie 02

Czasownik rozpoznawanie 03

Czasownik – rozpoznawanie 03

Czasownik rozpoznawanie 04

Czasownik – rozpoznawanie 04

Czasownik rozpoznawanie 05

Czasownik – rozpoznawanie 05

Czasownik rozpoznawanie 06

Czasownik – rozpoznawanie 06

Czasownik rozpoznawanie 07

Czasownik – rozpoznawanie 07

Czasownik rozpoznawanie 08

Czasownik – rozpoznawanie 08

Czasownik rozpoznawanie 09

Czasownik – rozpoznawanie 09

Czasownik rozpoznawanie 10

Czasownik – rozpoznawanie 10