Klasyfikacja części mowy, ćwiczenia na lekcje i w domu

Liczebnik definicje

Liczebnik - definicje wiadomości

Przypadek, przypadki deklinacyjne

Przypadki - nauka w 4 krokach

Liczebniki główne - deklinacja w języku polskim

Liczebniki główne - deklinacja

Liczebniki zbiorowe - ćwiczenia z tablicą multimedialną

Liczebniki zbiorowe - ćwiczenia

Liczebniki porządkowe - ćwiczenia na tablicy multimedialnej

Liczebniki porządkowe - ćwiczenia

Liczebniki mnożne, wielorakie i wielokrotne - ćwiczenia

Liczebniki mnożne, wielorakie i wielokrotne