Przypadki deklinacji

przypadki

Notatka
Notatka

Przypadki deklinacji

  1. Mianownik – kto? co? (jest: piłka)
  2. Dopełniacz – kogo? czego? (nie ma: piłki)
  3. Celownik – komu? czemu? (się przyglądam: piłce)
  4. Biernik – kogo? co? (widzę: piłkę)
  5. Narzędnik – z kim? z czym? (idę: z piłką)
  6. Miejscownik – o kim? o czym? (mówię: o piłce)
  7. Wołacz – o! (witaj: piłko)

1 thought on “Przypadki deklinacji

Leave a Reply