Klasyfikacja części mowy, ćwiczenia na lekcje i w domu

Rzeczownik definicje

Rzeczownik definicje podstawowe

Przypadek, przypadki deklinacyjne

Przypadki – utrwalanie

Pytamy o rzeczownik w liczbie pojedynczej

Pytamy o rzeczownik w liczbie poj. – ćwiczenia

Pytamy o rzeczownik w liczbie mnogiej

Pytamy o rzeczownik w liczbie mn. – ćwiczenia

Pytamy o rzeczownik w liczbie poj. – test 1 łatwy

rzeczownik l. poj. test 2 łatwy

Pytamy o rzeczownik w liczbie poj. test 2 łatwy

rzeczownik l. poj. test 2 łatwy

Pytamy o rzeczownik w liczbie poj. – test 3 łatwy

Pytamy o rzeczownik w liczbie mnogiej test 1 łatwy

Pytamy o rzeczownik w liczbie mn. test 1 łatwy

Pytamy o rzeczownik w liczbie mnogiej test 2 łatwy

Pytamy o rzeczownik w liczbie mn. test 2 łatwy

Pytamy o rzeczownik liczba mnoga test 2 łatwy

Pytamy o rzeczownik w liczbie mn. test 3 łatwy

Rozpoznawanie rzeczowników

Rzeczownik – rozpoznawanie 01

Rzeczownik - rozpoznawanie 02

Rzeczownik – rozpoznawanie 02

Rzeczownik - rozpoznawanie 03

Rzeczownik – rozpoznawanie 03

Rzeczownik - rozpoznawanie 04

Rzeczownik – rozpoznawanie 04

Rzeczownik - rozpoznawanie 05

Rzeczownik – rozpoznawanie 05

Rzeczownik - rozpoznawanie 06

Rzeczownik – rozpoznawanie 06

Rzeczownik - rozpoznawanie 07

Rzeczownik – rozpoznawanie 07

Rzeczownik - rozpoznawanie 08

Rzeczownik – rozpoznawanie 08

Rzeczownik - rozpoznawanie 09

Rzeczownik – rozpoznawanie 09

Rzeczownik - rozpoznawanie 10

Rzeczownik – rozpoznawanie 10