Czasownik definicje

Plansze JPG
Plansza 1Plansza 2Plansza 3Plansza 4aPlansza 4bPlansza 5Plansza 7Plansza 8Plansza 9
czasownik_big_1
czasownik_big_2
czasownik_big_3
czasownik_big_4a
czasownik_big_4b
czasownik_big_5

czasownik_big_6
czasownik_big_7
czasownik_big_8
czasownik_big_9
Do zeszytu
Notatka

Czasownik to część mowy

 1. Czasownik odpowiada na pytania: co robi? co się z nim dzieje?
 2. Oznacza czynności i stany: – czynności: mówię – mam wpływ na tę czynność i skutki. – stany: rosnę – nie mam wpływu na tę czynność…
 3. Czasownik odmienia się przez: osoby, liczby, rodzaje, czasy, tryby, aspekt, strony.
 4. Odmiana czasownika nazywa się koniugacją.
 5. Czasownik ma formy nieodmienne.

Osoby i liczby czasownika

Liczba pojedyncza (l. poj.):

 1. Ja (piszę)
 2. Ty (piszesz)
 3. On, ona, ono (piesze)

Liczba mnoga (l. mn.):

 1. My (piszemy)
 2. Wy (piszecie)
 3. Oni, one (piszą)

Rodzaje czasownika

Liczba pojedyncza:

 1. męski (wrócił)
 2. żeński (wróciła)
 3. nijaki (wróciło)

Liczba mnoga:

 1. męskoosobowy (wrócili)
 2. niemęskoosobowy (wróciły)

Czasy czasownika

 1. teraźniejszy
 2. przeszły
 3. przyszły złożony i prosty

Tryby czasownika

 1. oznajmujący (orzekający)
 2. rozkazujący
 3. przypuszczający

Aspekt czasownika

 1. dokonany
 2. niedokonany

Strony czasownika

 1. czynna
 2. bierna
 3. zwrotna

Czasownik w zdaniu jest orzeczeniem

Formy nieosobowe czasownika

 • bezokolicznik
 • czasowniki zakończone na „no”, „to”
 • imiesłowy: przymiotnikowe (odmienne) i przysłówkowe (nieodmienne)