Części mowy

Plansze JPG
Plansza 1Plansza 2Plansza 3Plansza 3
czesci_mowy_big_1
czesci_mowy_big_1
czesci_mowy_big_1
czesci_mowy_big_1
Notatka
Notatka

Klasyfikacja części mowy

Części mowy to klasy lub grupy wyrazów charakteryzujące się podobnymi:

– właściwościami gramatycznymi (np.rzeczowniki oznaczają rzeczy)
– rolą w zdaniach (np. czasownik pełni rolę orzeczenia)

Części mowy dzielimy na:

– odmienne i nieodmienne
– samodzielne i niesamodzielne

Wyróżniamy dziesięć części mowy:

1. rzeczownik
2. przymiotnik
3. czasownik
4. liczebnik
5. przysłówek
6. zaimek
7. przyimek
8. spójnik
9. wykrzyknik
10. partykuła

Części mowy odmienne

1. rzeczownik
2. przymiotnik
3. czasownik
4. liczebnik oprócz ułamkowego
5. zaimek oprócz przysłownego

Części mowy nieodmienne

1. przysłówek
2. przyimek
3. spójnik
4. wykrzyknik
5. partykuła

Części mowy samodzielne w zdaniu

– rzeczownik
– przymiotnik
– czasownik
– liczebnik
– przysłówek
– zaimek

Części mowy niesamodzielne w zdaniu

– przyimek
– spójnik
– partykuła

Uwaga: wykrzyknik nie występuje jako część zdania!