części mowy – instrukcje

Plansze

Plansze interaktywne znajdujące się na stronie można podzielić na informacyjne i ćwiczeniowe.

Czasownik - definicje

Plansze informacyjne zawierają zbiór definicji i wiadomości bez określenia programowego etapu edukacji. Oznacza to, iż zakres wymagań ustala nauczyciel adekwatnie do potrzeb i możliwości percepcji uczniów, każdy uczeń zaś ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami, ale też ma prawo wiedzieć więcej.

Rzeczownik - ćwiczenia na lekcji

Plansze ćwiczeniowe zawierają materiał do doskonalenia umiejętności podczas zajęć szkolnych i w warunkach domowych. Plansza powyżej przedstawia trzy tablice z umieszczonymi rzeczownikami w różnych przypadkach deklinacyjnych. Zapraszany do tablicy uczeń ma zapytać o dany rzeczownik i kliknąć odpowiedni przypadek, aby na tablicy pojawił się uśmiech oznaczający poprawne rozwiązanie.

Pod przypadkami znajduje się 30 numerów tablic z myślą o ilości uczniów w klasach – dla każdego ucznia jedna tablica z trzema zadaniami. W domu uczeń może przećwiczyć wszystkie plansze. Szczegóły postępowania i prowadzenia zajęć zostały wyjaśnione w „Przewodniku” – ebooku dostępnym poniżej.

Rzeczownik - test łatwy

Plansze testowe należą do grupy ćwiczeniowej. Można je stosować podczas zajęć i w pracy domowej, aby zrozumieć istotę odmiany deklinacyjnej lub koniugacyjnej. Uczeń ma tu do dyspozycji np. 10 plansz po 3 rzeczowniki (jak wyżej), a także „Pomoc”. Nie ma dolnego menu a warunkiem przejścia do kolejnego ćwiczenia jest poprawne wskazanie przypadków widocznych wyżej rzeczowników. To nie jest ćwiczenie na czas, każdy ma prawo się pomylić.

Przypadki - utrwalanie

Nauka i zapamiętywanie przypadków deklinacyjnych sprawia uczniom najwięcej problemów. Dlatego też pojawia się tutaj plansza – program do nauki przypadków zatytułowany „Przypadki – 4 kroki”. To doskonałe narzędzie  zawierając metodę uczenia się na pamięć.

Słownictwo

Na planszach zastosowano wyrazy trudne, aby przy okazji ćwiczyć je z uczniami.

Od autora

Gramatyka zwraca uczniów w kierunku wiedzy ścisłej. Są tu  definicje i ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia… Zupełna odmiana po czytaniu i interpretowaniu lektur literatury pięknej. Dlatego nauczanie gramatyki i uczenie się to proces bolesny dla wielu umysłów.

Gorąco polecam korzystanie z plansz podczas lekcji – wystarczy rzutnik multimedialny lub komputer – a także w domu. Wszelkie sugestie proszę przesyłać na adres kontaktowy. Roman Rzadkowski

Leave a Reply