liczebnik

Liczebnik definicje
Liczebnik - definicje wiadomości
Przypadek, przypadki deklinacyjne
Przypadki - nauka w 4 krokach
Liczebniki główne - deklinacja w języku polskim
Liczebniki główne - deklinacja
Liczebniki zbiorowe - ćwiczenia z tablicą multimedialną
Liczebniki zbiorowe - ćwiczenia
Liczebniki porządkowe - ćwiczenia na tablicy multimedialnej
Liczebniki porządkowe - ćwiczenia
Liczebniki mnożne, wielorakie i wielokrotne - ćwiczenia
Liczebniki mnożne, wielorakie i wielokrotne