Liczebniki

Plansze JPG
Plansza 1Plansza 2Plansza 3Plansza 4Plansza 5Plansza 6
liczebnik_big_1
liczebnik_big_2
liczebnik_big_3
liczebnik_big_4
liczebnik_big_5
liczebnik_big_6
Notatka
Notatka

Liczebnik to:

1. część mowy odpowiadająca na pytania: ile? który z kolei?
2. określa liczbę lub kolejność osób, zwierząt, przedmiotów
3. liczebniki dzielą się na: główne, zbiorowe, porządkowe, ułamkowe, mnożne, wielorakie i nieokreślone
4. odmienia się przez: przypadki, liczby i rodzaje

Odmiana liczebnika jest różnorodna (Plansza 3)

Większość liczebników odmienia się przez przypadki. Kliknij w grafikę – planszę poniżej, aby przejść na stronę uczenia się przypadków.
przypadki

Liczebniki dzielimy na:

1. główne: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć itd.
2. zbiorowe: dwoje, troje, czworo, pięcioro itd.
3. porządkowe: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty itd.
4. ułamkowe: ćwierć, pół, półtora, trzy czwarte itp.
5. mnożne: podwójny, potrójny, poczwórny itp.
6. nieokreślone: kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, dużo, mało, wiele, trochę itp.
7. wielorakie: dwojaki, trojaki itp.
8. wielokrotne: dwakroć, trzykroć itp.
9. wielowyrazowe: dwadzieścia dwa, sto trzydzieści pięć.

W zdaniu liczebnik jest najczęściej przydawką, ale może też być podmiotem, okolicznikiem, dopełnieniem i orzecznikiem.