przyimek

Plansze JPG
Plansza 1Plansza 2Plansza 3
przyimek_big_1
przyimek_big_2
przyimek_big_3
Notatka
Notatka

Przyimek

– to nieodmienna i niesamodzielna część mowy, o którą nie pytamy;
– informuje o relacjach przestrzennych między osobami lub przedmiotami, określa ich kierunek ruchu;
– łączy czasownik z rzeczownikiem albo zaimkiem, lecz może też łączyć dwa rzeczowniki.
– wraz z rzeczownikiem, przymiotnikiem, zaimkiem, liczebnikiem lub przysłówkiem tworzy wyrażenie przyimkowe;
– z powodu budowy wyróżniamy przyimki proste i złożone;
wyrażenie przyimkowe może pełnić w zdaniu funkcję: okolicznika, przydawki lub dopełnienia.