wykrzyknik

Plansze JPG
Plansza 1Plansza 2Plansza 3
wykrzyknik_big_1
wykrzyknik_big_2
wykrzyknik_big_3
Notatka
Notatka

Wykrzyknik

– to nieodmienna część mowy, która może wyrażać stany związane z emocjami typu: żal, smutek, ból, strach, złość, radości inne
– wykrzykniki nie stanowią części zdania;
– wykrzyknikami nie są czasowniki w trybie rozkazującym ani rzeczowniki w formie wołacza;
– wykrzyknik to również znak interpunkcyjny używany, gdy zapisujemy okrzyki, wołanie, rozkazy, życzenia, w nawiasach dla zwrócenia uwagi, po wykrzyknikach.

Klasyfikacja wykrzykników

Wg budowy:

  • właściwe (pierwotne) – niezwiązane z innymi częściami mowy, np. a!, ach!, ej!;
  • pochodne – pochodzą od innych części mowy, np.: precz!, kukuryku!, ratunku!, na pomoc!, dzień dobry!.

Wg funkcji:

  • emocjonalne, np. brawo!, hura!;
  • nawoływania i pozdrowienia, np.: cześć!, hej!;
  • dźwiękonaśladowcze, np.: ćwir, ćwir!, bęc!, bach!.